I indskolingen lægger lærere og pædagoger vægt på, at eleverne får udviklet gode arbejdsvaner i forhold til deres personlige og faglige ressourcer. Der arbejdes bevidst med børneskrivning som et led i læseprocessen. Læseudviklingen følges løbende af læsevejlederne, vejledning, tests og efterfølgende læsekonferencer, hvor metoder og progression i læseundervisningen drøftes med læsevejleder og læsekonsulent. Matematik følges af matematikvejlederne.

Undervisningstiden i indskolingen er reduceret med 3 lektioner om ugen. I stedet prioriteres der med et større antal timer med to voksne i klassen. En af de kommende lærere har timer i børnehaveklassen og klassepædagogen følger med hele vejen fra 0.-3. klasse.