Vi ser derfor samarbejdet som et partnerskab mellem forældre og skole, da begge parter har hver deres viden og ekspertise, som er vigtig for et godt samarbejde.

Det er os som skole, der sætter rammen for samarbejdet og har det professionelle ansvar for, at samarbejdet fungerer godt. Vi forventer samtidig, at forældre aktivt indgår konstruktivt i dialoger og aktiviteter omkring elevens læring og trivsel.

Skolebestyrelsen har lavet Princip for forældresansvar i samarbejdet mellem skole og hjem, som kan læse nedenfor. Her lægges der vægt på, at man som forældre tager ansvar ikke bare for sit eget barn, men for alle børn og børnemiljøer.

Princip for forældreansvar