Endvidere kan man også låne et nabolokale og/eller aulaerne i A, B og D-bygningen. SFO-lokalerne i D-bygning kan kun lånes, når aften pedellen er til stede (Der er alarm på disse lokaler).

Lokalerne kan lånes, når formålet har tilknytning til skolens/SFOs virksomhed (f.eks. arrangementer arrangeret af et klasseråd).

Det er den tekniske serviceleder der koordinere udlån af skolens lokaler uden for skoletiden, til arrangementer som vedrører skolens forældre/børn. Henvendelse til teknisk serviceleder kan formidles gennem læreren eller skolens kontor.

Hvad kan lånes?

Udlån på hverdage, fredag indtil 17.00:

Som udgangspunkt kan et klasseråd låne deres børns klasselokale/SFO-lokale til div. arrangementer (også selv om klassens/gruppens lærer/pædagog ikke deltager) - arrangementet skal være afsluttet senest kl. 22.00 - pedellen lukker og slukker.

Udlån i weekends, fredag efter 17.00:

Der kan kun lånes lokaler i A-, B- og D-bygningerne i weekenden. Derudover er det kun lokaler uden alarm.

Hvis klassens/gruppens lærer/pædagog ikke deltager i arrangementet, skal der udpeges én blandt forældrene som ansvarlig for arrangementet, vedkommende låner en nøgle på kontoret. Den pågældende har så ansvaret for, at der lukkes og slukkes - senest kl. 22.00.

Vær opmærksom på:

Det er naturligvis en forudsætning, at lokaler og inventar afleveres i samme stand som modtaget - affald skal i de udendørs containere. Hvis man ødelægger noget, skal man informere skolens kontor om det snarest muligt, og deltagerne i arrangementet kan derefter blive afkrævet et erstatningsbeløb.

Af hensyn til alarmerne er det vigtigt kun at opholde sig i de lokaler, man har lånt. Hvis man af en eller anden grund udløser skolens alarmanlæg, kan man blive pålagt at betale udgifterne vedr. alarmcentralens udrykning (pt. 500 kr.).

I tilfælde af at pedellen må tilkaldes, koster det 4 timers løn (pt. 500 kr.).

Rygeregler:

I følge de kommunale rygeregler må der ikke ryges på skolens område.

AL KØRSEL I SKOLEGÅRDEN ER FORBUDT!!