Gå til hovedindhold

7.-9. klasse

Åby Skoles UDSKOLING har til huse i topmoderne læringsmiljøer med rummelige indbydende hjemmeområder og inspirerende naturfagslaboratorier. Undervisningen har særligt fokus på mundtlig kommunikation, skriftlighed og personlig dannelse.

IDRÆTSUDSKOLING: Vi prioriterer idræt og bevægelse højt. På Åby Skole får man dobbeltdosis idrætsundervisning i to ugentlige idrætsblokke.

 • Læs op

Indhold

  Eleverne i udskolingen skal over en periode på 3 år igennem en udviklingsproces, der skal klæde dem på til at starte på en ungdomsuddannelse efter afgangsprøverne i 9. klasse.

  • 7. klasse har overordnet fokus på den mundtlige kommunikation, præsentation af opgaver, fremlæggelse af temaer, diskussioner med videre. De overordnede temaer indgår i alle fag.
  • 8. klasse har overordnet fokus på det skriftlige i form af skrivning af logbog. Der stilles krav til dokumentation af tværfaglighed.
  • 9. klasse har overordnet et fokus personlig dannelse.

  Arbejdet med elevernes uddannelsesparathedsvurdering (UPV) har et helt særligt fokus i overbygningen. Åby Skole arbejder for, at eleverne vælger den ungdomsuddannelse, der passer til den enkelte elevs kompetencer, potentiale og drømme for at understøtte, at eleven fastholdes i uddannelse efter folkeskolen.

  For de elever, der i 8. klasse erklæres for ikke-uddannelsesparate (IUP) starter skolen og UU-vejlederen et samarbejde op med forældrene og eleven med det formål, at eleven i løbet af udskolingsforløbet opnår at blive erklæret uddannelsesparat (UPV).

  Vi arbejder ud fra devisen den der arbejder, lærer. Derfor har vi fokus på trygge læringsmiljøer og på undervisningsformer, hvor eleverne er så aktive som muligt i kendte samarbejdsstrukturer.

  Vi understøtter eleverne i at være vedholdende og modstandsdygtige og i at have høje forventninger til kvaliteten i deres eget arbejde. Vi lærer dem at forstå, at det at blive dygtig til noget, ikke er noget man fødes til og ikke kan ændre. Man bliver dygtig ved at træne og øve sig i forlængelse af de, som man kan i forvejen.

  Udskolingens topmoderne læringsmiljø
  Fritidsklub og ungdomsklub
  Sidst opdateret: 17. november 2023