Gå til hovedindhold

Børnehaveklasse-3. klasse

I INDSKOLINGEN har vi fokus på læsning, skrivning og matematik. Det handler om, at børnene udvikler gode vaner for skolearbejdet.

 • Læs op

Indhold

  I indskolingen lægger lærere og pædagoger vægt på, at eleverne får udviklet gode arbejdsvaner i forhold til deres personlige og faglige ressourcer. Der arbejdes bevidst med børneskrivning som et led i læseprocessen. Læseudviklingen følges løbende af læsevejlederne, vejledning, tests og efterfølgende læsekonferencer, hvor metoder og progression i læseundervisningen drøftes med læsevejleder og læsekonsulent. Matematik følges af matematikvejlederen.

  Undervisningstiden i indskolingen er reduceret med 3 lektioner om ugen. I stedet prioriteres der med et større antal timer med to voksne i klassen. En af de kommende lærere har timer i børnehaveklassen og klassepædagogen følger med hele vejen fra 0.-3. klasse.

  Vi arbejder ud fra devisen den der arbejder, lærer. Derfor har vi fokus på trygge læringsmiljøer og på undervisningsformer, hvor eleverne er så aktive som muligt i kendte samarbejdsstrukturer.

  Vi understøtter eleverne i at være vedholdende og modstandsdygtige og i at have høje forventninger til kvaliteten i deres eget arbejde. Vi lærer dem at forstå, at det at blive dygtig til noget, ikke er noget man fødes til og ikke kan ændre. Man bliver dygtig ved at træne og øve sig i forlængelse af de, som man kan i forvejen.

   

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023