Derfor har vi fokus på trygge læringsmiljøer og på undervisningsformer, hvor eleverne er så aktive som muligt i kendte samarbejdsstrukturer.  

Når det er relevant for læringsforløbene, benytter vi således kollaborative læringstrukturer til at understøtte dette. 

Vi understøtter elever i at:  

  • være vedholdende og modstandsdygtige,  
  • at have høje forventninger til kvaliteten i deres eget arbejde 
  • at gå til læring med et dynamisk tankesæt, der siger at;  

Det, at være dygtig til noget, er ikke noget man fødes til og ikke kan ændre, men er noget, man kan træne og øve sig i at blive.