Gå til hovedindhold

Specialklasser

I specialklasserne på Åby Skole tilstræber vi at skabe en forudsigelig, struktureret ramme om en tryg og lærerig skoledag . Alle børn gør det bedste de kan. I vores specialklasser er vi derfor optaget af at tilpasse rammerne, så børnene har bedst mulighed for at lykkes.

 • Læs op

Indhold

  Åby Skole er vært for fire specialklasser. Vi bestræber os på, i samarbejde med forældrene, at skabe nogle tilpassede rammer, så børnene i vores specialklasser trives og lærer gennem hele skoledagen. Målet er, at alle børn bliver så dygtige de kan. Vi forsøger at tilrettelægge læringsprocesser, så børnene bliver stillet opgaver i forlængelse af det, som de kan lige nu - både fagligt og socialt. Vi tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og etablerer forudsigelige rammer for undervisning og frikvarterer via blandt andet brug af specialpædagogiske hjælpemidler så som visuelle støttesystemer.

  KENDTE VOKSNE: For at sikre en tryg hverdag er der tilknyttet en lærer og en klassepædagog til hver børnegruppe. Det understøtter en forudsigelig, struktureret skoledag.

  TRYG BASE: Specialklasserne har til huse i lokaler, som danner en tryg base i form af en lille skole i den store skole. Eleverne kan således trives i det lille fælleskab og deltage i det store fællesskab, når det giver mening.

  Du kan læse mere om Aarhus Kommunes specialklasser her

  Eleverne til specialklasserne er visiteret af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der således sammensætter klasserne. Specialklasseplaceringen revurderes hvert år i samarbejde med PPR. Udvikler eleven sig, så han/hun kan deltage i enkeltfag i almenklasse, gør vi det. Der er også elever, der udsluses fra specialklasse til distriktsklasse i løbet af skoleforløbet.

  Sidst opdateret: 17. november 2023