Åby Skole er vært for fire specialklasser. Vi bestræber os på, i samarbejde med forældrene, at skabe nogle tilpassede rammer, så børnene i vores specialklasser trives og lærer gennem hele skoledagen. Målet er, at alle børn bliver så dygtige de kan. Vi forsøger at tilrettelægge læringsprocesser, så børnene bliver stillet opgaver i forlængelse af det, som de kan lige nu - både fagligt og socialt. Vi tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og etablerer forudsigelige rammer for undervisning og frikvarterer via blandt andet brug af specialpædagogiske hjælpemidler så som visuelle støttesystemer.

KENDTE VOKSNE: For at sikre en tryg hverdag er der tilknyttet en lærer og en klassepædagog til hver børnegruppe. Det understøtter en forudsigelig, struktureret skoledag.

TRYG BASE: Specialklasserne har til huse i lokaler, som danner en tryg base i form af en lille skole i den store skole. Eleverne kan således trives i det lille fælleskab og deltage i det store fællesskab, når det giver mening.

Eleverne til specialklasserne er visiteret af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der således sammensætter klasserne. Specialklasseplaceringen revurderes hvert år i samarbejde med PPR. Udvikler eleven sig, så han/hun kan deltage i enkeltfag i almenklasse, gør vi det. Der er også elever, der udsluses fra specialklasse til distriktsklasse i løbet af skoleforløbet.