Gå til hovedindhold

Det optager os

På Åby Skole vil vi understøtte, at vores elever konstant udvikler sig og lærer i forlængelse af det, de kan i forvejen. Derfor er vi optaget af at fokusere på progressionen i deres læring.

 • Læs op

Indhold

  Vi arbejder ud fra devisen "Den der arbejder, lærer". Derfor har vi fokus på trygge læringsmiljøer, hvor eleverne er så aktive som muligt i kendte samarbejdsstrukturer.

  På Åby Skole er vores læringsperspektiv, at eleverne ikke blot skal blive til noget, men også blive til nogen. At gå på Åby Skole er således både et uddannelses- og et dannelsesprojekt, der rækker ud mod at blive livsduelige, robuste, kloge mennesker med respekt for forskellighed.

  Læringens sigte er således både at mestre målbare discipliner i de enkelte fag, og svært målbare discipliner så som erfaringer med meningsfulde, forpligtende fællesskaber, som man møder dem, når 300 hundrede stemmer "stemmer i" samtidig i skolens flotte aula og det giver gåsehud på armene. Vi mærker, at vi er en del af et fællesskab, og det gode humør griber fat i os uanset, hvilken morgen vi har haft.

  Eleverne

  Når vi spørger vores elever, hvilke 5 ting de vurderer Åby Skole er bedst til, siger de:

  • Vi er glade for vores lærere
  • Lærerne er gode til at hjælpe os i skolen
  • Vi er glade for vores klasse
  • Vi er glade for vores skole
  • Vi kan lide pauserne i skolen

  Forældrene

  Når vi spørger forældrene, peger de på fem ting, de vurderer, vi er bedst til:

  • Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgange
  • Deres barns faglige udbytte af undervisningen
  • At styrke deres barns sociale kompetencer
  • Skole-hjem samtalerne
  • At skabe et godt socialt fællesskab i deres barns klasse

  Vores sundhedsrapport 2019

  Den nationale trivselsmåling suppleres med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

  Læs mere i skolens sundhedsrapport

  Sidst opdateret: 17. november 2023