I disse indkøringsdage vil vi gerne have, at barnet er i SFO i tidsrummet mellem kl. 10.00-14.00, hvor der vil være faste aktiviteter, som øver barnet i dagens rytme og rammer for 0. klasserne. Klassepædagogerne for 0. årgang står for programmet. Til garderoben pakkes skiftetøj, regntøj, gummistøvler samt indesko.

På første skoledag møder de nye 0. klassebørn og forældre kl. 10.00, hvor de nye elever vil blive taget imod i skolens flotte gamle aula, hvor Hr. Skægs lillebror vil spille og synge et par sange.

Efter samling danne alle indskolingsbørn flagallé for deres nye 0. skolekammerater. Turen går gennem skolegården og slutter ved deres nye klasselokaler.