VORES SKOLE - VORES VÆRDIER

Kultur og særkende

Åby Skole har i 110 år været det naturlige skolevalg for lokalområdets børn. Det er vi stadigvæk. Hver dag møder 710 skønne børn ind til skoledag på Åby Skole. Skoledistrikt ligger syd for Silkeborgvej og strækker sig fra den ydre ringvej og til den indre ringgade. Skolen ligger i et boligområde, der især består af parcelhuse, men også af ældre, lave lejlighedsblokke samt syv opgange på Gudrunsvej i Gellerupparken.   

Professionelle læringsfællesskaber

Åby Skole er opbygget med en struktur bestående af indskoling, mellemtrin, udskoling. Strukturen, der er baseret på selvstyrende lærer- og pædagogteam, skal tilgodese faglig specialisering, fleksibilitet omkring undervisningens tilrettelæggelse, hyppig og problemløsende kommunikation om kerneopgaven, tæt samarbejde om den enkelte elev, helhed i børnenes hverdag og samarbejdet i teamet ud fra målet om at skabe robuste læringsmiljøer for børn og voksne.   

Åby Skole er en lærende, reflekterende organisation, der arbejder ud fra den tilgang, at beslutninger skal tages tættest på opgaven, hver gang det er relevant. Dermed lægges vægt på det pædagogiske og professionelle råderum for team og ansatte, da det understøtter læring i organisationen.

Luftfoto